Prior radiofabrikk

Prior radiofabrikk ble etablert av Norges Kooperative Landsforening og startet produksjon av Prior radioer i 1947.

NTM20171 (Ingressbilde)

Prior NRK-Super, 1949

Prior radiofabrikk holdt til på loftet i Margarinfabrikken Norge på Bjølsen i Oslo. Den ble raskt en av de største radioprodusentene i landet. I toppåret 1949 ble det produsert 10.000 radioer. 1950-årene ble imidlertid vanskeligere, og produksjonen gikk etter hvert med underskudd.

I 1962 ble Prior radiofabrikk innlemmet i Luma glødelampefabrikk, som da skiftet navn til Luma Fabrikker A/S. Radioproduksjonen ble avviklet i 1963.

Grunnlagt: 1949

Avviklet: 1962

Adresse: Margarinfabrikken Norge, Bjølsen

Kilde: Even Lange (red.), Organisert kjøpekraft. Forbrukersamvirkets historie i Norge, Pax Forlag A/S Oslo, 2006