I dag går turen til...

Salhus

Lite sted med stor tekstilindustri

Salhus ligger omkring en mil nord for Bergen sentrum. Var en del av Åsane kommune, frem til 1972 da stedet ble innlemmet i Bergen kommune. Hadde lenge en stor tekstilindustri, med Salhus Tricotagefabrik, Salhus Væverier og Birkelund Trikotasjefabrikk. På det meste arbeidet 700 mennesker i tekstilindustrien på stedet, hvor det i alt var bosatt mellom 1000 og 1100 mennesker. I dag holder Norsk Trikotasjemuseum til i gamle Salhus Tricotagefabrik. Nasjonalt teknisk-indutrielt kulturminne.

Oversikt over kulturminner

I dette kartet får du oversikt over alle kulturminner knyttet til gjeldende område

Trykk på en markør i kartet for ytterligere informasjon om kulturminnet

Last ned datagrunnlaget i KML-format

Den geografiske informasjonen om kulturminner og bedrifter for gjeldende område er også tilgjengelig i filformatet KML. Last ned KML-filen her.

KML er et filformat for vise geografiske data i programvare som støttere dette formatet, som for eksempel Google Earth. KML er en internasjonal standard vedlikeholdt av Open Geospatial Consortium