Norsk Knekkebrødfabrikk

Funkis ved Sannerbrua (Ingressbilde)

Knekkebrødfabrikken i Waldemar Thranesgate 86, 1953

Norsk Knekkebrødfabrikk holdt til i denne fabrikkbygningen reist av Peter Petersens manufakturhandel.

(Opplysninger tyder på at knekkebrødfabrikken ble flyttet / slått sammen med en knekkebrødfabrikk på Moelv i Ringsaker, Hedmark i 1957. Norsk Knekkebrødfabrikk ble startet i en tidligere lærfabrikk fra 1924 av Sundgaard-familien som hadde eid Ringsaker Mølle siden 1861. Leiv Sundgaard (d.1987) var sentral i oppbyggngen av Norsk Knekkebrødfabrikk på 1960-tallet. Om navnet er en overtakelse fra Oslobedriften må undersøkes videre. Det kan stemme med at Knekkebrødfabrikken i Waldemar Thransegate brant ned i 1956. Det tenkelig at dette er nok et eksempel på utflyttng av industri fra Oslo til "lavkostkommuner", med eller uten medvirkning fra statlige stimuleringsfond som DU. )

Bildene under er fra knekkebrødfabrikken på Moelv i 1966:

Adresse: Waldemar Thranes gt 86

Kilde: Oslo Adressebok 1957-1958. Aftenposten arkiv