Norske Industriartikler A/S

Firmaet produserte stålrærs- og mekaniske arbeider i seriefabrikasjon. Spesialiteten var "Helsa-stolene" - arbeids- og husmorstoler samt kjøkkenmøbler. I tilleg produserte firmaet skolebord og stoler og hadde store leveranser til kommunene landet over, bl.a. til Oslo kommune.

Etbl. 1932. Spesialitet "Helsa-stoler" - arbeids- og husmorstoler samt kjøkkenmøbler

Grunnlagt: 1932

Adresse: Platousgt 11

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957