Johansen & Sønn Trykkeri

Adresse: Thv. Meyersgt 9

Kilde: Oslo Adressebok 1957-1958