Radio Industri A/s

AS Radio Industri ble startet av et norsk konsortium i 1928, med en god avtale med nederlandske Philips om lisensproduksjon av Philips-radioer. Philips' norske datterselskap Norsk Philips A/S hadde avtale om å kjøpe alle produktene fra fabrikken, og fabrikken fikk full tilgang til nederlendernes seneste teknologier.

Radiofabrikken hadde lokaler i Sandakerveien 16. Her ble det også presset grammofonplater.

Rundt 1960 ble det etablert en TV-fabrikk for produksjon av Philips-TVer på Malerhaugen (Malerhaugveien 25).

Grunnlagt: 1939

Adresse: Sandakervn 16

Kilde: Oslo Adressebok 1957-1958