Wilhelm E. Clemp

Firmaet produserteesker, sjaktler, kalendere og spill. Varene ble solgt til industrien og til kunstforlag og andre kunder.

Grunnlagy 1934. Produksjon av esker, sjaktler, kalendre, spill etc. 27 ansatte.

Grunnlagt: 1934

Antall ansatte: 27 (1956)

Adresse: Hausmannsgt. 6

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957