Gunnar T. Strøm A/S

Gunnar T. Strøm A/S Oversjøisk Treimport, Firmaet var en fortsettelse av Oversjøisk Treimport som ble grunnlagt i 1933 og endret navn da Gunnar T. Strøm overtok virksomheten i 1936. Samtidig overtok firmaet Bergens Tre- og Finerhandel A/S. Firmaet importerte utenlandske tresorter og finer.

Drift av sagbruk og høvlerier

Grunnlagt: 1933

Adresse: Kirkegt. 15 / Strømsvn. 307

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957