I dag går turen til...

Skøyen

Skøyen vokste på slutten av 1800-tallet fram som et industristed rett utenfor Oslos bygrense mot vest til Aker etter åpningen av Drammensbanen i 1872. Frognerkilens Fabrik var først ute i 1873, og fikk snart følge av navn som skulle bli sentrale i 1900-tallets norske industrihistorie: Skabo, Thune, Eureka og NEBB, som ble FFs navn fra 1908. En allsidig flora av mindre bedrifter etablerte seg på områdene rundt. Etter 1980 forsvant tungindustrien, og industriområdene ble utviklet til nærings- og boligformål.

Med utgangspunkt i Thune kan man vandre gjennom et industrihistorisk landskap i miniatyr som spenner fra lokomotiver og jernbanevogner, generatorer og elektroindustri til skipskabysser, farmasøytisk industri og radiokommunikasjon til næringsmidler som en av mange små margarinfabrikker, en av 1960-tallets mest moderne brødfarbikker og en av våre første iskremfabrikker! Og Norsk Hydros laboratorier...

 

Oversikt over kulturminner

I dette kartet får du oversikt over alle kulturminner knyttet til gjeldende område

Trykk på en markør i kartet for ytterligere informasjon om kulturminnet

Last ned datagrunnlaget i KML-format

Den geografiske informasjonen om kulturminner og bedrifter for gjeldende område er også tilgjengelig i filformatet KML. Last ned KML-filen her.

KML er et filformat for vise geografiske data i programvare som støttere dette formatet, som for eksempel Google Earth. KML er en internasjonal standard vedlikeholdt av Open Geospatial Consortium