Maarud Bedrifter

Jordbruk og skogbruk med tilhørende foredlings- og salgsvirksomhet. Firmaet hadde trevarefabrikk på Maarud og husbyggingsavdeling og trelastutsalg på Skøyen.

Antall ansatte: 200 (1956), utenom skogsdriften

Adresse: Skøyenvn. 68

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957