Norsk Akkumulator Co A/S

Firmaet produserte og solgte elektriske akkumulatorer.

Etablert i 1928, produksjon av Anker akkumulatorer og Pertrix tørrbatterier, samt agentur på utenlanske merker. Fabrikkavdeling i Horten. Til sammen 200 ansatte

Fabrikken i Horten var opprinnelig Marinens Akkumulatorfabrikk, opprettet i 1923 for å gjøre den nye ubåt-flåten selvforsynt med akkumulatorer. Norsk Akkumulatorfabrikk overtok marinens fabrikk i 1948.

Grunnlagt: 1928

Antall ansatte: 200 (1956)

Adresse: Pilestredet 75c

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957