C.N. Rode & Karko A/S

Firmaet ble grunnlagt i 1931 ved en sammenslutning av firmaet C.N.Rode, grunnlagt i 1863, og Karko kem. Fabrikk, grunnlagt i 1916. Firmaet fremstilte blekk, stempelfarver, gummiarabicum, syndetikon, kontorpasta "Karkolin" m.m. Firmaet laget også den eneste norske geværoljen som var i handelen, "Skytterens geværolje".

Et. 1931. Produsent av blekk, stempelfarverk og lim.

Grunnlagt: 1931

Adresse: Lilletorvet 1

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957