Morten Johansen Boktrykkeri

Firmaet ble grunnlagt i 1889 da Morten Johansen overtok Morgenbladets aksidensavdeling og startet eget boktrykkerfirma i Torggata. Trykkeriet var dermed en direkte fortsettelse av "Det Wulfsbergske Bogtrykkeri" som i 1819 utga det første nummeret av Morgenbladet.

Grunnlagt: 1889

Antall ansatte: 30 (1956)

Adresse: Tollbugt. 31

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957