Humber & Co A/S

Det engelske firmaet Humber & Co startet produksjon av sykler i Oslo i 1892. Produksjonen ble avviklet i 1900. Det siste året arbeidet Aksel Gresvig i fabrikkens utsalg.

Humber

Humbers utsalg i Lille Grensen. NTM C 1415

Aksjeselskapet Humber & Co hadde sykkelfabrikk i Pilestredet 25 og utsalg i Backes gård på hjørnet av Lille Grensen og Akersgaten fra 1892-1900. Syklisten Albert Rennemo var bestyrer. Deler ble importert fra England og satt sammen til sykler. Ved århundreskiftet fikk firmaet økonomiske problemer. Viktige patenter var utløpt og konkurransen fra andre innen- og utenlandske sykkelfabrikker var sterk. Driften ble avviklet høsten 1900.

Det siste året arbeidet syklisten Aksel Gresvig som bestyrer for Humbers utsalg. I 1901 startet han sin egen forretning i Rosenkransgate 1. Forretningen er i dag kjent som G-Sport..

Grunnlagt: 1892

Avviklet: 1900

Adresse: Pilestredet 25