Elektroskap Norsk A/s

Adresse: Sandakervn 114

Kilde: Oslo Adressebok 1957-1958