Norsk Elektromotor Co

Elektrisk reparasjonsverksted for dynamoer, motorer og transformatorer med tilbehør. Bedriften hadde reparasjoner for stat og kommuner, samt flere større bedrifter i Oslo.

Grunnleggeren, Einar T. Andersen f.1885, var utdannet ved Norsk Elektrisk & Brown Boveri, samtidig som han gikk på den Elementærtekniske Skole. Etter utdannelsen var Andersen ansatt ved AEG og Brown Boveri i Wien, Bergmannsvercke i Tsjekkoslovakia og Siemens Schuckert i Liningrad. Han var verksmeter ved Norsk Dynamoverksted i 6 år før han begynte eget firma.

Grunnlagt: 1921

Antall ansatte: 13 (1938)

Adresse: Lakkegt 5

Kilde: Oslo Adressebok 1957-1958