Oslo Metallvarefabrikk

Firmaets hovedproduksjon var tinnvarer. Det produserte for øvrig stanseverktøy og utførte stansearbeid, mekanisk arbeid med dreining, fresing osv.

Grunnlagt: 1936

Adresse: Gladengv. 14

Kilde: Oslo Adressebok 1955/Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957