Metall- og metallvarer

SSBs n'ringsruppering, metalelr og metallvarer 

DJ Metall- og metallvareindustri
 27 Metallindustri
 27.1 Jern- og stålprod. samt ferroleg.
 27.10 Jern- og stålprod. samt ferroleg.
 27.100 Jern- og stålprod. samt ferroleg.
 27.2 Jern- og stålrørproduksjon
 27.21 Rør- og rørdelprod. av støpejern
 27.210 Rør- og rørdelprod. av støpejern
 27.22 Rør- og rørdelprod. av jern og stål
 27.220 Rør- og rørdelprod. av jern og stål
 27.3 Annen bearbeiding av jern og stål
 27.31 Kaldtrekking av setnger og profiler
 27.310 Kaldterkking av stenger og profiler
 27.32 Kaldvalsing av bånd
 27.320 Kaldvalsing av bånd
 27.33 Kaldv. og press. av prof. plater mv
 27.330 Kaldv. og press. av prof. plater mv
 27.34 Trådtrekking
 27.340 Trådtrekking
 27.4 Ikke-jernh. metaller og halvfabrik.
 27.41 Edelmetallproduksjon
 27.410 Edelmetallproduksjon
 27.42 Aluminiumproduksjon
 27.421 Produksjon av primæraluminium
 27.422 Prod. av halvfabrikate av aluminium
 27.43 Bly-, sink- og tinnproduksjon
 27.430 Bly-, sink- og tinnproduksjon
 27.44 Kobberproduksjon
 27.440 Kobberproduksjon
 27.45 Ikke-jernholdig metallproduksjon el.
 27.450 Ikke-jernholdig metallproduksjon el.
 27.5 Metallstøping
 27.51 Jernstøping
 27.510 Jernstøping
 27.52 Stålstøping
 27.520 Stålstøping
 27.53 Lettmetallstøping
 27.530 Lettmetallstøping
 27.54 Støping av ikke-jernholdig metall
 27.540 Støping av ikke-jernholdig metall

 28 Metallvareindustri
 28.1 Prod. av metallkonstruksjoner
 28.11 Prod. av metallkonstruksjoner
 28.110 Prod. av metallkonstruksjoner
 28.12 Bygningsartikkelprod. av metall
 28.120 Bygningsartikkelprod. av metall
 28.2 Tanker, cisterner, sentralvarmeanl.
 28.21 Prod. av metallbeholdere
 28.210 Prod. av metallbeholdere
 28.22 Sentralv.kjeler- og radiatorprod.
 28.220 Sentralv.kjeler- og radiatorprod.
 28.3 Dampkjeler unnt. sentralvarmeanl.
 28.30 Dampkjeleprod. unnt. sentr.varmeanl
 28.300 Dampkjeleprod. unnt. sentr.varmeanlegg
 28.4 Stansing, valsing mv. Pulvermetall.
 28.40 Stansing, valsing mv.Pulvermetall.
 28.400 Stansing, valsing mv. Pulvermetall.
 28.5 Overflatebeh. og bearb. av metaller
 28.51 Overflatebehandling av metaller
 28.510 Overflatebehandling av metaller
 28.52 Bearbeiding av metaller
 28.520 Bearbeiding av metaller
 28.6 Skjære-, klipperedskaper mv
 28.61 Kjøkkenredskapsproduksjon mv
 28.610 Kjøkkenredskapsproduksjon mv
 28.62 Håndverktøyproduksjon
 28.620 Håndverktøyproduksjon
 28.63 Låse- og beslagproduksjon
 28.630 Låse- og beslagproduksjon
 28.7 Annen metallvareproduksjon