Aanonsen Fabrikker

Jernvareprodusenten Aanonsen ekspanderte voldsomt i årene etter 2. verdenskrig, og bygde en stor fabrikk på Økern. I 1965 ble deler av fabrikken kjøpt av naboen Emaljeverket. Datterselskapet Aanonsen Jernvarefabrikk fortsatte med bl.a. baderoms- og kjøkkenutstyr, førts i Aanonsens opprinnelige lokaler i Lakkegata, og siden tilbake på Økern. I dag lever merkenavnet videre administrert fra Oppaker i Nes i Akershus.

Aanonsen

Aanonsen-bygget i 2015

Aanonsen ble etablert i 1881 av Arendals-mannen Arent Aanonsen (1843-1913), generalkonsul og assurandør, bosatt i Kristiania. Han startet blikkvareproduksjon i et lite lokale ved assuranseforretningen i Skippergata. Etter omflakkende tilhold ulike steder på Vaterland ble to tomter i Lakkegata kjøpt og siden utbygd med fabrikk.

Fabrikken i Lakkegata 19-21, ca midt i bidlet. Siden utvidet med nabogården i nr. 25Foto: Oslo Museum<br>Foto: Oslo Museum
Fabrikken i Lakkegata 19-21, ca midt i bidlet. Siden utvidet med nabogården i nr. 25
Sønnene Sverre og Olaf Aanonsen overtok fabrikken ved farens død i 1913. Brødrene la grunnlaget vor vekst ved kjøp av tomtyene i Lakkegata, og trinnvis oppføring av moderne fabrikk- og kontorlokaler. Det gikk imidlertid langsomt gjennom krigsårene og 1920-tallets økonomiske uro. Først på 1930-tallet ble det for alvor vekst i produksjonen og byggingen i Lakkegata. Et hovedprodukt ble da blikkemballasje.

Sivilingeniør Odd Richter ble ansatt i 1928. Han tilhørte Aanonsen-familien som brødrenes nevø, og arvet ved ugifte Olaf Aanonsenns død i 1936 1/3 av hans del av fabrikken. I 1942 ble han disponent, ved Sverre Aanonsens død i 1944 direktør, og han ledet bedriften til han døde brått i 1961 under en forretningsreise til Paris, 55 år gammel.

Under direktør Richter ekspanderte Aanonsen voldsomt. Både ved oppkjøp av den Norske Knivfabrikk i Arendal i 1942 og Forenede Filhuggeres filfabrikk i 1944, som ble slått sammen og reetablert først på Notodden så på Kongsberg i 1955, og gjennom egen ekspansjon til nye produktområder.

Aanonsen fryseboks og kjøleskap i 1963Foto: Rude, Oslo Museum<br>Foto: Rude, Oslo Museum
Aanonsen fryseboks og kjøleskap i 1963
Etterkrigstidens etterspørsel etter hushodningsproduker var stor, både til alle nybygg som skulle ha kjøkkenvasker og etter hvert moderne utstyr som kjøleskap og enda senere: Fryesbokser. Aanonsen sikret seg lisensproduksjon av Electrolux-kjøleskap, som ga stor omsetning av et kjent merke. Som produsent av utstyr og deler til annen industri fikk Aanonsen også en stor indirekte vekst gjennom den generelle industriveksten.

Frysedisker for dagligvarehandelen ble et stort produkt på 1950- og 60-tallet.Foto: Schrøder / Sverresborg<br>Foto: Schrøder / Sverresborg
Frysedisker for dagligvarehandelen ble et stort produkt på 1950- og 60-tallet.
Etter å ha hatt produksjon på opptil fem ulike steder i Oslo,  ble mye produskjon i 1956 samlet i en ny og moderne fabrikk på Løren på over 10 000 kvm. Her ble særlig fryseteknologiproduktene utviklet og produsert, og det ble utbygd kapasitet for en betydelig leieproduksjon for bl.a. ameriknanske motorprodusenter. Fabrikken i Lakkegata ble også opprettholdt, fra 1963 som et nytt datterselskap.

Etter Richters død i 1961 overtok Haakon Søraas, som også tilhørte familien som gift med Sverre Aanonsensn datter Ingrid, som var medeier og styremedlem. Etter det gikk det ikke lang tid før det ble aktuelt med fusjon med nabobedriften Emaljeverket. De to naboene både overlappet og utfyllte hverandre i produktspekter og teknologi, og hadde mye å vinne på samarbeid for å stå bedre rustet i økt internasjonal konkurranse. Det var særlig den kjøletekniske delen av selskapet som inngikk i denne strategien. I forkant av fusjonen ble selskapet derfor delt i tre, med Aanonsen Jarnvarefabrikk som et eget datterselskap som videreførte de delene av produksjonen som ikke ble omfattet av fusjonen.

Anlegget på Løren ble i første omgang dominert av det fusjonerte Emaljeverket. Rasjonalisering i produksjon førte til at produkter og produksjonslinjer ble flyttet fra Løren til andre produksjonssteder i Emaljeverket, først og frem til Thermolux-fabrikken i Skien, som Emaljeverket også eide. Allerede i 1968 ble 33 arbeidere og flere funksjonærer i Aanonsen sagt opp da produksjon av frysedisker ble samlet i Skien. 

Etter hvert som det ble stadig mer ledig plass på Løren, flyttet Aanonsen Jernvarefabrikk fra Lakkegata til Løren.

Aanonsen Jernvarefabrikk - Aanonsen Industrier

Aanonsen Jernvarefabrikk ble startet som et datterselskap i 1963. Fabrikken videreførte det meste av produksjonen som ikke var det kjøletekniske. I tillegg hadde blikkembalasjeproduksjonen på det tidspunktet blitt solgt til konkurrenten i Moss, Noblikk (senere Sannem). Jernvarefabrikken beholdt i første omgang produksjonslokalene i Lakkegata, mens eiendommen på Løren ble overtatt av et annet nyopprettet datterselskap, Aanonsen eiendom.

Også Kongsberg-avdelingen fra 1952 for produksjon av stanse- og pressverktøy for industrien ble videreført under Jernvarefabrikken. På Kongsberg foregikk også selskapets knivproduksjon, helt til denne delen av virksomheten ble solgt til Brødrene Øyo i 1967.

Badedomsvekta ble en klassiker. Her en modell fra 1950-talletFoto: Maihaugen<br>Foto: Maihaugen
Badedomsvekta ble en klassiker. Her en modell fra 1950-tallet
I Oslo ble det bl.a. produsert Aanonsen badevekter som ble et kjent produkt på mange norske bad. Baderomsvekta ble også et betydelig eksportprodukt, og sist på 1970-tallet ble det inngått produksjonssamarbeid med en irsk fabrikk. I løpet av 1970-årene ble baderom valgt ut som et nytt fokusområde, og det ble startet en omfattende produksjon av baderomsskap, først enkle skap av metall, siden hele baderomsinnredninger.

I 1980 var Aanonsen fortsatt herre i eget hus på Løren. Den nye fabrikken ved Økernkrysset ble innviet i 1956 og siden utvidetFoto: Atelier Rude / Oslo Museum<br>Foto: Atelier Rude / Oslo Museum
I 1980 var Aanonsen fortsatt herre i eget hus på Løren. Den nye fabrikken ved Økernkrysset ble innviet i 1956 og siden utvidet
I 1968 ble også lokalene i Lakkegata forlatt, og siden solgt, da det ble ledig plass på den tidligere Aanonsenfabrikken på Løren, som eiendomsselskapet disponerte etter fusjonen med Emaljeverket og flytting av kjøleteknisk produksjon fra Løren.

Med satsing på baderom og fortsatt leieproduksjon av metallvarer for annen industri, endret firmaet navn til Aanonsen Industrier først på 1980-tallet. Det ble i beste 1980-talls-stil gjennomført oppkjøp av nye produksjonsavdelinger bl.a. på Årnes og i Bergen.

Årnesfabrikken var bygd i 1947 som produksjonsanlegg for svenske CTC (I 1985: CTC Kenmore), og ble kjøpt av Aanonsen Industrier i 1985. Med det fikk Aanonsen inn produksjon av varmtvannsberedere og treningsapparater. Året etter ble varmtvannstankprodusenten J. A. Noreide & Sønner i 1986 Bergen kjøpt. I 1988 sviktet imidlertid markedet for varmtvannstanker. Produksjonen på Årnes ble innstilt og 60 mann permitert som følge av ordresvikt.

Aanonsen Industrier var på dette tidspunkt blitt overtatt av Andenæs-gruppen, opprinnelig et VVS-selskap som hadde gått over til investering og eiendom.

Aanonsen Jernvarer på Nes i Romerike

Aanonsens bygg pr. 2016  på OppakerAanonsens bygg pr. 2016 på OppakerAanonsen Industrier ble solgt til selskapet Liga Marketing på Oppaker i 1988. Som datterselskap ble Aanonsen ledet av Liga-ansatte Per Aasen. Liga og Aanonsen ble samlokalisert på Oppaker i Nes på Romerike i Akershus.

Aasen var fortsatt styrets leder i 2015. Det ble satset på å videreføre og styrke Aanonsen som et klassisk merkenavn innen husholdningsjernvare, med en stadig bredere produktrekke innen kjøkken- og bakeutstyr solgt i jernvarehandler over hele landet.

Produktene ble utviklet, satt i produksjon hovedsakelig i Kina, og importert til Oppaker med Aanonsen-merke på produkt og emballasje. Seks personer var pr. 2016 var ansatt i administrasjon og markedsføring. Noen av produktene var klassikere fra gamle Aanonsen-kataloger, noe modifisert og forbedret, men med tydelig preg av den historiske kontinuiteten som selskapet forvaltet som veiderefører av Aanonsen-navnet fra 1881.

Tekst: Dag Andreassen, Norsk Teknisk Museum 2016

Grunnlagt: 1881

Avviklet: 1970 (delvis fusjon)

Antall ansatte: 500

Adresse: Lørenveien 68

Kilde: Aanonsen Jernvarefabrikk 1881-1981 | Illustrert norsk næringsleksikon : hva er hva i næringslivet? : Oslo 1964 | Aftenposten arkiv