A. H. Andersson & Co.

Bedriften produserte armaturer for vann, damp, gass etc. Firmaet ble etablert i 1875 av A.H.Andersson som i 1897 også etablerte metallvarefabrikk ved Ljung ved Gøteborg.

Andersson (Ingressbilde)

Fabrikken i 1968. Foto: CIM Norge A/S / Kampen Historielag

I 1875 startet August Helmer Andersson sin virksomhet under firmanavnet A. H. Andersson & Co. Andersson kom i 1870 fra Uddevalla til Kristiania. Han arbeidet noen år som metalldreier i C. Bluncks Armaturfabrikk inntil han begynte sin egen virksomhet i Slottsgaten like om hjørnet for sin tidligere arbeidsgiver.

I 1882 flyttet firmaet til Kampen og overtok pipe-fabrikant Eriksens hus i Normannsgata 47. Produksjonsprosessen må ha vært omstendelig, med håndspikkede tremodeller og ujevn form- og støpesand og råmateriale av utsortert skrap legert med sink. Godset ble hugget og børstet, deretter dreiet og boret med maskiner drevet av hånd- eller fotkraft. Først når det ferdige produktet kom i prøvekaret som ventiler eller tappekraner, visste man om prosessen holdt mål.

Hans Martin Winther fikk ansettelse i 1893 som regnskapsfører og kontorsjef. Gasjen var 60 kroner måneden med ti timers arbeidsdag. Han har selv skrevet: «Situasjonen på den tid var meget prekær for akademikere, så en måtte ta det som bød seg - og således kom jeg til Kampen».

Andersson overlot etter hvert ledelsen av bedriften mer og mer til Winther, som i 1915 overtok firmaet. Under hans ledelse ble A. H. Andersson & Co A/S en hjørnesteinsbedrift på Kampen. Eiendommen i Normannsgata 47 utviklet seg slik at det bygningskomplekset vi i dag kan beskue, huset en ledende armaturfabrikk med nesten 200 ansatte. Katalogen over bedriftens produkter fra 1927 inneholdt 78 illustrerte sider. Her fant man blant annet fjøskraner, klosettspyler, servantspringkraner, smørekopper og talerørmunnstykker.

Beliggenheten vis-à-vis Kampen skole førte til at elever ferdig med skolen gikk tvers over gaten og stilte seg i kø for å bli ansatt. En av dem var John Westerlund, født i 1928 og oppvokst i Normannsgata 4. Etter endt skolegang i 1943 fikk han jobb som visergutt, og avanserte etter hvert til kontorsjef. Han forteller at A. H. Andersson & Co. A/S hadde en stabil og solid arbeidsstokk fra Kampen, Vålerenga og Tøyen.

I 1989 ble bedriften avviklet. Konkurransen på det norske markedet var for tøff. Men Stein Michelsen, fjerde generasjon etter H. M. Winther, og John Westerlund overtok et gammelt A. H. Andersson-agentur for italienske Cimberio, ledende i Europa i produksjon av kuleventiler. De driver CIM Norge A/S.

(Tekst: Hassa Horn, Kampen Historielag)

Grunnlagt: 1875

Avviklet: 1989

Antall ansatte: 160 (1957)

Adresse: Normannsgt. 47

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957 / http://kampenhistorielag.no/index.php/om-kampen/historiske-kampen/107-a-h-andersson-bak-kirken