A. Hansens Jern- & Metalvarefabrik (Jotun Metal)

A. Hansen Jern- og Metalvarefabrik ble grunnlagt i 1898. Det hadde et av byens mest moderne metallstøperier på Sandaker fra 1948, og drev produksjon av armatur for vann, damp, meierier, brannslukning, pressluft etc. Firmaet ble grunnlagt i 1898 og hadde opprinnelig fabrikk i Nannestadgt. 7 på Kampen.

hansen (Ingressbilde)

Foto: Oslo Byarkiv

Etablert 1898 i Nannestadgt 7 av H.F. Hansen, kjent som "Metall-Hansen". I 1946/47 oppførte firmaet landets til da største og eneste mekaniserte metallstøperi, etter amerikanske mønster. Ansatte 1950: ca 60.

Metall-Hansen på Kampen

A. Hansens Jern- og Metalvarefabrik ble startet av Axel Hansen i 1898. Hans sønn H.F.Hansen overtok i 1905 og vant seg ry som "Metall-Hansen på Kampen".

Produksjonen ble spesialisert til metallstøpegods for maskinindustrien, armatur og deler for vann, damp, meieri, brannslukking, bensin- og oljeanlegg.

I 1948 flyttet bedriften til en ny og moderne fabrikk på Sandaker. Eiendommen på Kampen ble solgt til firma Aage J. Nord i 1953 for kr. 40 000.

Grunnlagt: 1898

Antall ansatte: 25 (1938) 60 (1950)

Adresse: Sandakervn 72

Kilde: Oslo Adressebok 1957-1958