A. Hansens Jern- & Metalvarefabrik (Jotun Metal)

A. Hansen Jern- og Metalvarefabrik ble grunnlagt i 1898. Det hadde et av byens mest moderne metallstøperier på Sandaker fra 1948, og drev produksjon av armatur for vann, damp, meierier, brannslukning, pressluft etc. Firmaet ble grunnlagt i 1898 og hadde opprinnelig fabrikk i Nannestadgt. 7 på Kampen.

hansen (Ingressbilde)

Foto: Oslo Byarkiv

Etablert 1898 i Nannestadgt 7 av Harald F. Hansen, kjent som "Metall-Hansen". Det var basert på overtakelse av farens firma A.H.Hansens Metalvarefabrik. I tillegg overtok han H.L.N. Mek. verksted og metallstøperi, som ble tatt inn i selskapet på Kampen.

I 1946/47 oppførte firmaet landets til da største og eneste mekaniserte metallstøperi, etter amerikanske mønster. Fabrikkbygningen i Sadakerveien var tegnet av den kjente industriarkitekten Fritz Jordan, som også sto bak industribygget i Hausmanns gate 6 og Storgata 51, samt Folketeaterbygnigen og flere andre kjente bygg.

Ansatte 1950: ca 60.

H.F. Hansens sønn Harald Frithjov Hansen jr. ble tatt opp i firamet i 1953, og ble eneinnehaver i 1956 da faren døde i sitt hjemm på Blakstad i Asker, 82 år gammel. I 1960 gikk firmeet konkurs (Aftenposten 9. desember 1960).

Fabrikken i Sandakerveien ble overtatt av radiofabrikken RadioVisjon, senere en avdeling av Kolbergs bilforretninger og verksteder, og på 1980-tallet et datafirma (Eletronix) og ulike småvirksomheter som trykkerier.

Fabrikken ble revet i 2019 for å gi plass til boliger. 

Metall-Hansen på Kampen

A. Hansens Jern- og Metalvarefabrik ble startet av Axel Hansen i 1898. Hans sønn H.F.Hansen overtok i 1905 og vant seg ry som "Metall-Hansen på Kampen".

Produksjonen ble spesialisert til metallstøpegods for maskinindustrien, armatur og deler for vann, damp, meieri, brannslukking, bensin- og oljeanlegg.

I 1948 flyttet bedriften til en ny og moderne fabrikk på Sandaker. Eiendommen på Kampen ble solgt til firma Aage J. Nord i 1953 for kr. 40 000.

Grunnlagt: 1898

Avviklet: 1960

Antall ansatte: 25 (1938) 60 (1950)

Adresse: Sandakervn 72 (dagens adresse: Sandakerveien 70)

Kilde: Oslo Adressebok 1957-1958