Metall-Hansen på Kampen

A. Hansens Jern- og Metalvarefabrik ble startet av Axel Hansen i 1898. Hans sønn H.F.Hansen overtok i 1905 og vant seg ry som "Metall-Hansen på Kampen".

Produksjonen ble spesialisert til metallstøpegods for maskinindustrien, armatur og deler for vann, damp, meieri, brannslukking, bensin- og oljeanlegg.

I 1948 flyttet bedriften til en ny og moderne fabrikk på Sandaker. Eiendommen på Kampen ble solgt til firma Aage J. Nord i 1953 for kr. 40 000.