Aluminiumssmelteriet A/S

Virksomheten besto i nedsmelting og raffinering av aluminium som i blokker ble solgt til støperier og annen industri

Hovedkontor i Oslo. Produksjon / raffinering av aluminiumsråstykker for videre bearbeidelse i støperier etc. Produksjon på Lørenskog.

Grunnlagt: 1948

Antall ansatte: 25 (1957)

Adresse: Strømsveien 221

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957