Trio Fabrikker / A/S De forenede norske Laase- og Beslagfabriker

Firmaet ble grunnlagt i 1902 ved en sammenslåing av 4 norske bedrifter i bransjen i Holmestrand, Skien, Stavanger og Oslo. Fabrikkene i Holmestrand og Skien ble nedlagt og fabrikkene i Stavanger og Oslo utvidet. Firmaet produserte dørlåser, dørvridere, hengsler m.m.

Ving Fabrikker (Ingressbilde)

Arbeidere i fabrikken på Gründerløkka

Christiania Drøvriderfabrik fra 1864 var den eldste bedriften som inngikk i Trio. Industrihründer Fredrik Hiorth startet i 1892 AS Christiania Laasefabrik, som raskt kjøpte Dørvriderfabrikken og etablerte ny fabrikk på Grünerløkka, mellom Helgesensgate og Seilduksgata.

I Stavanger hadde Stavanger Beslagfabrik startet i 1898, med svenske arbeidere. Skiens Jernvarefabrik fra 1902 gikk inn i lås- og beslagbransjen i 1902. Samtidig hadde byggeboomen fra 1890-årene gått over i nedgangstider etter krakket i 1899. Industrien fikk problemer, og Frederik Hiorth  var den som hadde flest hester å spilel på og best kontaktnett - det ble dermed hans Oslo-selskap som tok fatt i lås- og beslagindustrien: De forenede norske Laase- og Beslagfabriker ble dannet som nytt aksjeselskap, med Trio som fabrikknavn pga de tre selskapene som gikk sammen. Like etter ble en lille Holmestrand Jernvarefabrik også kjøpt opp, så i realiteten var det fire selskaper - fem hvis man tar med Dørvriderfabriken...

Driften ble samlet på Grünerløkka, og delvis i Stavanger, og Trio ble ved siden av Rosenvinges Ving i Moss den ledende låsprodusenten i Norge.

Trio ble i 1964 kjøpt opp av Christiania Spigerverk. Senere ble Mossebedriften Ving også kjøpt av Spigerverket, og i 1971 ble de to bedriftene slått sammen til TrioVing.

Produksjonen i Oslo ble gradvis avviklet og samlet i Moss. Selskapet vokste til landets ledende låsfabrikk, og gjorde det stort internasjonalt bl.a. med utviklingen av det plastkortbaserte kodelåssystemet VingCard som ble en standard i bl.a.  hoteller og cruiceskip verden over.

Svenske Assa hadde eierskap i TrioVing og eide Grorud Industrier, som var assosiert med TrioVing. I 1999 ble Grorud og Tgrioving slått sammen, og fra 2004 var TrioVing et rent datterselskap av Assa Abloy.

Fabrikken på Grünerløkka til forfalls pr. 2013Foto: Dag Andreassen<br>Foto: Dag Andreassen
Fabrikken på Grünerløkka til forfalls pr. 2013
Fabrikken på Gründerløkka har vært gjenstand for en langvarig kamp mellom utbyggere som ønsker å rive store deler av ankegget, og beboere som ønsket å holde næringseiendommen inntakt som tilgjengelige smålokaler til lav leie for gründerbedrifter og kunstnere.

Grunnlagt: 1902

Antall ansatte: 300 (1956)

Adresse: Helgesensgt. 30 / Seilduksgata 25

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957 / 50 år Trio : 1902-1952 (Jan Wiig)