Vire & Metalldukfabrikken A/S, Eidsfoss

En viktig del til papir- og treforedlingsindustriens maskiner er metallduk, kalt vire. I 1961 ble det etablert en egen spesialfabrikk for dette produktet ved det gamle jernverket i Eidsfoss i Vestfold. Selskapet klarte raskt å etablere seg med innenlands produksjon som erstattet et viktig produkt som industrien hadde importert. Fabrikken ble lagt ned i 1988.

Virefabrikken 1970 (Ingressbilde)

Virefabrikken kunne flytte inn i ledige lokaler på Eidsfoss verk da støperiet her ble nedlagt i 1961

I 1961 ble aksjeselskapet Vire & Metalldukfabrikken A/S etablert på Eidsfoss, som et samarbeid mellom Norsk Gjærde- og Metalldukfabrikk A/S i Oslo og A/S Eidsfos Verk. Norsk Gjærde- og Metalldukfabrikk hadde på begynnelsen av 1960-tallet vært i virksomhet i 50 år, og nå trengte man plass for å utvide produksjonen. 

Foto: Eidsfoss Verk<br>Foto: Eidsfoss Verk
Aksjekapitalen til det nye selskapet var på 200 000 kroner, fordelt med en halvpart på hver. Jernstøperiet på Eidsfos Verk ble nedlagt i 1961, og den nye virksomheten kunne raskt flytte inn praktiske lokaler fra støperiet. Norsk Gjærde- og Metalldukfabrikk overførte en del av sine maskiner til Eidsfoss, samtidig som det ble investert i nytt utstyr fra Tyskland for mer enn 1 millioner kroner. Selve produksjonen kom for alvor i gang i 1963.

Vire & Metalldukfabrikken A/S skulle produsere vire- og metallduk som benyttes i treforedlings- og papirindustrien. Fabrikken ble beskrevet slik i et oppslag i Aftenposten:

«Virer for treforedlingsindustrien er finmasket metallduk som brukes ved fremstillingen av papir, kartong, cellulose og wall-board. Dukene veves på kraftige vevstoler, og trådenes tykkelse varierer fra 0,12 til 0,25 mm, med en tetthet på opp til 50 tråder pr. centimeter. Trådene i lengderetning er av bronse og vevetrådene av tombak. I en vire som er fem meter bred, kan det være opptil 20 000 tråder ved siden av hverandre. Den ferdigvevde metallduken blir gjort endeløs ved sveising, og skjøten på viren må gjøres så nøyaktig at den ikke lager merker i papiret. Viren må etter skjøtingen legges på en strekkbenk for å bli plan.»( Aftenposten 1963)

Foto: Eidsfoss Verk<br>Foto: Eidsfoss Verk
I følge Aftenposten forbrukte Norge vireduk for 10 millioner kroner årlig i 1963, men mesteparten var importert.  I sin tale ved innvielsen av den nye fabrikken sa styreformannen i «Virefabrikken», dr.ing. Arvid G.T. Onsager, at bedriften på Eidsfoss hadde som mål å forsyne innenlandsmarkedet med opp mot 50 % av behovet for vireduk i løpet av de tre første produksjonsårene. Dette året hadde bedriften 15 ansatte, og planer for å utvide arbeidsstokken.

Foto: Eidsfoss Verk<br>Foto: Eidsfoss Verk
I 1969 ble det inngått produksjonssamarbeid med den vesttyske virefabrikken Peter Villforth i Reutlingen, for å produsere maskinvirer til papirindustrien. Det nye styret ble konstituert i januar 1970 og besto av disponent P.A. Ellingsen fra Oslo som formann, samt direktørene Peter Villforth og Hans-Georg Villforth, begge fra Reutlingen, siv.ing. C.A. Knudtzon fra Drammen og siv.ing. Hans Jørgen Schwartz på Eidsfoss. Firmaet P. A. Ellingsen A/S var Peter Villforths lokale representant, og foresto salget fra virefabrikken på Eidsfoss. Bedriften la samtidig om produksjonen av vire i metall til plast.

I 1988 var kundene til Virefabrikken blant andre Borregård AS, Hunton Bruk ved Gjøvik, Follum fabrikker, A/S Buskerud Papirfabrikk, Berger Langmoen, Saugbruksforeningen og A/S Norske Skog – foruten Peter Villeforth og andre utenlandske bedrifter.

I 1988 var det slutt. Peter Villforth GMBH ble kjøpt opp av Scapa Group, som ikke ønsket videre drift på Eidsfoss. A/S Eidsfoss Verk overtok etter avtale med partene selskapet, og under Eidsfoss Verks styreleder Knut Enger ble produksjonen avviklet i første halvår av 1989.Grunnlagt: 1961

Adresse: Eidsfoss, Hoff, Vestfold

Kilde: A/S Eidsfos Verks arkiv, Eidsfoss, Hof kommune, Vestfold. Aviser: Aftenposten 23.okt.1961, 12.nov.1963, 22.jan.1970, ukjent avis 10.jan.1970, Fremtiden 13.jan.1970