Treforedling

Treforedling inkluderer tremasse og papirproduksjon