Brager papirfabrikk

Brager papirfabrikk lå nær de store papirfabrikkene på Grønland (Union), men på nordsiden av Drammenselva. Fabrikken spesialiserte seg på silkepapir og tynt innpakningspapir. Etter flere år med store underskudd ble fabrikken lagt ned i 1979, og 60 ansatte mistet jobben.

Overtatt av Anth. B. Nilsen i Oslo ca. 1930. Dette selskapet eide også Albion Paper Mill i Mjøndalen, og de to fabrikkene ble etter hvert drevet som ett selskap under navnet Albion & Brager Paper Mills. Albion ble lagt ned i 1977.

Grunnlagt: 1906

Avviklet: 1979

Adresse: Landfalløya 7

Kilde: Made in Drammen, 2011