I dag går turen til...

Drammen

Norges femte største by ble med sin beliggenhet ved munningen av Drammenselva og godt leide ut Oslofjorden en av landets viktigste industribyer. På det meste var over en tredel av kommunens yrkesaktive industriarbeidere, med treforedling og elektroindustri som de største industrigrenene. Etter 1980 gikk industrisysselsettingen sterkt tilbake med nedleggelsen av de fleste treforedlingsbedriftene og store bedrifter som National Elektroindustri (EB/ABB) og Drammen Slip & Værksted.

Ved Drammens 200-årsjubileum i 2011 ble det utarbeidet en fyldig bok om Drammens industrihistorie, "made in Drammen". Den foreligger også som nettbok, og anbefales! Les den her.

Oversikt over kulturminner

I dette kartet får du oversikt over alle kulturminner knyttet til gjeldende område

Trykk på en markør i kartet for ytterligere informasjon om kulturminnet

Last ned datagrunnlaget i KML-format

Den geografiske informasjonen om kulturminner og bedrifter for gjeldende område er også tilgjengelig i filformatet KML. Last ned KML-filen her.

KML er et filformat for vise geografiske data i programvare som støttere dette formatet, som for eksempel Google Earth. KML er en internasjonal standard vedlikeholdt av Open Geospatial Consortium