Berger og Fossekleven fabrikker

Berger fabrik ble etablert av Jens J. Jebsen. Familien Jebsen eide allerede en tekstilfabrikk i Arna, utenfor Bergen, og ville etablere seg på Østlandet. Det var vinter 1879 og følget gikk over isen fra Holmestrand på vei mot Akerselva og hovedstaden. De tok inn på Berger gård i Strømm kommune for natten. Der bodde det en enke som var interessert i å selge gården med de vannrettighetene som hørte til. Jebsen slo til og allerede året etter sto de første fabrikkene klare, og produksjonen varte helt frem til 2003.

Berger fabrikk (Ingressbilde)

Berger fabrikk ca. 1890

Bergers industrihistorie startet i 1880 da firmaet Jens J. Jebsen & Co ble etablert. Året etter var den første ullvarefabrikken i drift på Berger. Virksomheten endret radikalt stedet, som tidligere bare bestod av en gård og noen husmannsplasser. Allerede i 1889 ble en ny fabrikk, Fossekleven Fabrik, anlagt høyere oppe i det samme vannfallet. Fossekleven fabrikk ca. 1920Fossekleven fabrikk ca. 1920
Man drev vaskeri, farveri, spinneri og veveri, og de to fabrikkene med tilhørende industri sysselsatte på det meste mellom 250 og 300 arbeidere. I 1936 fusjonerte de to fabrikkene, og i 1942 ble de omdannet til et aksjeselskap. Driften ved Fossekleven opphørte i 1965, og ullvareproduksjonen ble flyttet til Nedre Berger. Det lille industrisamfunnet som vokste fram, hadde paternalistiske trekk: Bedriftslederen sørget for å bygge arbeiderboliger, til sammen 32 i tallet, og hver av disse boligene huset to til fire familier. I boligene bodde arbeiderne fritt fram til 1937. Berger bruksskole ble bygd av fabrikkeier Jens J. Jebsen i 1885, og lærer ble ansatt. Berger kirke ble oppført i 1895, og var i Jebsen-familiens private eie helt fram til 1970. Det ble opprettet private pensjonsfond for både arbeiderne og funksjonærene. Videre sørget familien for opprettelse/drift av gamlehjem, sykestue, bank og postkontor. Fra vevsalen på Berger ca. 1935Fra vevsalen på Berger ca. 1935

Berger Museum åpnet i juni 1997 og drives av Berger Museumsforening. Foreningen ble stiftet i 1996 og har som mål å synliggjøre og bevare Bergersamfunnets historie.

I 2005 åpnet museet en funksjonærleilighet i en av arbeiderboligene tilhørende Fossekleven fabrikk hvor historien om Fosseklevens første karde- og spinnemester West Bullen med familie blir fortalt.

Berger museum og Fossekleiva kultursenter holder i dag til i felles lokaler og har et nært samarbeid. Sammen er de en felles visningsarena og møteplass for innbyggere i Vestfold og spesielt i Sande og Svelvik kommune. Berger museum inngår i Nord-Jarlsbergmuseene, en avdeling i Vestfoldmuseene IKS.

Besøk Berger museums hjemmesider for mer informasjon og mange gode kilder: https://vestfoldmuseene.no/berger-museum/ 

Grunnlagt: 1880

Avviklet: 2002

Antall ansatte: 300

Adresse: Fossekleiva Kultursenter, Berger.

Kilde: Nord-Jarlsbergmuseene Berger museumsforening