I dag går turen til...

Buskerud

Med sterke områder langs Drammensvassdraget, Hurum, Eiker og Lier, Hønefoss og ikke minst Kongsberg har Buskerud en sterk identitet som industrifylke, stadig med langt høyere industrisysselsetting enn landsgjennomsnittet. Også i de høyere deler av fylket, som Geilo, har det vokst frem lokale sterke industribedrifter.

Oversikt over kulturminner

I dette kartet får du oversikt over alle kulturminner knyttet til gjeldende område

Trykk på en markør i kartet for ytterligere informasjon om kulturminnet

Last ned datagrunnlaget i KML-format

Den geografiske informasjonen om kulturminner og bedrifter for gjeldende område er også tilgjengelig i filformatet KML. Last ned KML-filen her.

KML er et filformat for vise geografiske data i programvare som støttere dette formatet, som for eksempel Google Earth. KML er en internasjonal standard vedlikeholdt av Open Geospatial Consortium