Norsk Kraftpapp-Emballagefabrikk A/S

Firmaet produserte bølgepapp og emballasje av bølgepapp. Produktene ble særlig solgt til industrien. Fusjonert med Andfossen AS rundt 1970 til Andfossen Kraftpapp, som i 1975 ble køpt av Peterson i Moss.

Grunnlagt: 1931

Antall ansatte: 70 (1956)

Adresse: Fyrstikkalleen 19

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957