Weiders Farmasøytiske A/s

Firmaet drev produksjon av legemidler, næringsmidler og kosmeitikk. Firmaet hadde en egen avdeling i Kragerø som produserte halvfabrikata som ble viderebehandlet ved hovedavdelingen i Oslo.

Grunnlagt: 1940

Antall ansatte: 40 (1956)

Adresse: Hausmannsgt 6

Kilde: Oslo Adressebok 1957-1958