Lilleborg Fabriker A/s

Lilleborg AS ble stiftet i 1897 som en videreutvikling av Kildahls Lilleborg. Det nye selskapet viste at Lilleborg var blitt en storindustri med internasjonale kontakter og moderne merkevarestrategier og stykkemballasje. Merker som Blenda, Zalo, Lano, Krystal og Solidox ble etter hvert innarbeidet i Norge av Lilleborg, sammen med en rekke internasjonale merkevarer som Lilleborg fikk lisens for gjennom samarbeid med Unilever, som også ble Lilleborgs største eier mellom 1930 og 1959 gjennom oljeprodusenten Denofa i Fredrikstad. Borregaard kjøpte selskapene i 1959 og slo dem sammen til Denofa Lilleborg, som fra 1986 ble en del av Orkla. Lilleborg hadde i 2006 tre fabrikker i Norge, to i Kristiansund-området, og en stor fabrikk i Ski, hvor produksjonen i Østlandsområdet ble samlet i 1997. Samtidig ble produksjonen i Oslo avviklet, og fabrikkområdet ved Akerselva utviklet til boligområde.

LIlleborg ble et av landets mest kjente varemerker.LIlleborg ble et av landets mest kjente varemerker.Lilleborg ved Akerselva ble fra 1897 mer kjent som såpe enn som et sted i Oslo. Industriområdet ved Akerselva, mellom det største fallet ved Bjølsen valsemølle og de gamle anleggene ved Bentze Brug, hadde rommet variert virksomhet siden 1700-tallet. Blant annet startet Peter Møller sin produksjon av tran på Lilleborg.

Såpefabrikasjon hadde pågått i en fabrikk siden 1842. Industrimannen Peter Kildahl overtok anleggene i 1863, og videreutviklet såpefabrikken. En annen hovedvirksomhet var oljemølle, med bl.a. produksjon av linolje til maling- og lakkfindustrien. Denne virksomheten var blant de opprinnelige i Oslo, og Lilleborg overtok også oljemøller i Stavanger og Fredrikstad.

Da Lilleborg AS ble stiftet i 1897 som en videreutvikling av PWW Kildahl, var det en storindustri med internasjonale kontakter og moderne merkevarestrategier som kom i gang. Merker som Blenda, Zalo, Lano, Krystal og Solidox ble innarbeidet i Norge av Lilleborg, sammen med en rekke internasjonale merkevarer som Lilleborg fikk lisens for gjennom samarbeid med Unilever, som også var Lilleborgs største eier mellom 1930 og 1959.

Lilleborgfabrikken i 1936. Foto: Oslo ByarkivLilleborgfabrikken i 1936. Foto: Oslo ByarkivI 1959 ble Unilevers aksjer overtatt av Borregaard, og da Borregaard i 1986 ble overtatt av Orkla, ble Lilleborg en del av Orkla Brands.

Lilleborg hadde i 2012 tre fabrikker i Norge, to i Kristiansund-området, og en stor fabrikk i Ski, hvor produksjonen i Østlandsområdet ble samlet i 1997. Samtidig ble produksjonen i Oslo avviklet, og fabrikkområdet ved Akerselva utviklet til boligområde.

" rel="image">">Foto: Dag Andreassen, NTM
"Nye" Lilleborg med boliger, butikker og utekafé.
Boligprosjektet Lilleborg tok vare på en del av de eldste fabrikkbygningene på stedet, og var et av de første eksemplene i Oslo på systematisk bruk av industrihistorie og industriarkitektur i boligprosjekter, bl.a. med ombygging av gamle hye haller med store vinduer til leiligheter med stor takhøyde, hemsløsninger osv.

Lilleborg Ski

Foto: Lilleborg<br>Foto: Lilleborg
Lilleborg etablerte seg i Ski i 1989 med deler av sin vaskemiddelproduksjon. Det var produksjonen rettet mot storhusholdninger og deler av lagerfunksjonene som flyttet fra Oslo, med 30 ansatte på lasset. Det ga rom for en mer effektiv produksjon i det gamle anlegget i Oslo, men samtidig var mange engstelige for at dette bare var første skritt. Og det tok heller ikke lang tid før det viste seg å stemme.

I 1995 varslet Denofa-Lilleborg, som den gamle såpefabrikken på Lilleborg var en del av eter at Borregaard overtok i 1959, at den siste produksjonen i Oslo skulle legges ned. Det skulle bygges en ny fabrikk for vaskemidleri tilknytning til det eksisterende anlegget til Orkla-konsernet (som hadde overtatt i Borregård i 1986) i Ski. Til sammen hadde Lilelborg da ca. 100 ansatte i såpeproduksjonen.

De 40 siste industriarbeidsplassene på gamle Lilleborg forsvant, til stor fotvilelse både for ansatte i Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund og Stortingspolitiker Marit Nybakk, som hadde kjempet mot industrinedleggelse i Oslo i mange år, bl.a. i Spigerverkssaken, og stort sett tapt... Hun mente Oslo kommune gjorde alt for lite for å gi den tradisjonsrike Oslo-industrien gode rammevilkår, mens alle andre kommuner gjorde svært mye for å legge til rette for utflytting.

Ski kommune var naturligvis glade, og hadde da ganske riktig også arbeidet systematisk for å få til næringsvekst både i industri og varehandel. Samme år hadde de også lyktes å få Olav Thon til å bygge Ski Storsenter midt i Ski, etter å ha gitt nær gratis tomt midt i sentrum.

Ski fabrikker ble innviet av Nybakks partifelle, næringsminister Grethe Knudsen, i 1997. EN toppmoderne og utslippsfri fabrikk for produksjon av flytende vaskemidler som skulle sikre Orklas såpeinvestering mot konkurranse fra utlandske giganter, særlig P&G, som fortsatt hadde til gode å lykkes på det norske merkevaremarkedet.

I krigen hadde Lilleborg støtte fra tidligere eier og stadige samarbeidspartner Unilever. Fabrikekn på Ski produserte flytende vaskemidler også for eksport i Unilever-systemet, slik Lilleborg importerte pulver fra Unilever-fabrikker og pakket det med Lilleborg-emballasje. Mange av Lilleborgs merker var Unilevers, etter lisensavtaler fra 1959 som fortsatt var gyldige.

I 2012 var fortsatt nær 100 ansatte i sving i Skandinavias største vaskemiddelfabrikk på Ski, med produksjon av Lilleborg-klassikere som Zalo, Sunlight, Krystal, Salmi, Klorin, Milo, Omo, Blenda og Comfort. Det ble også produsert stort for Unilever.

Antall ansatte: 1000

Adresse: Sandakervn 54

Kilde: Oslo Adressebok 1957-1958. SNL 2006