Fra fabrikk til bolig

Svært mange industriområder og fabrikkbygninger har blitt konvertert til boliger etter hvert som industriene har lagt ned eller flyttet til mer moderne industrilokaler. Noen ganger har mulighetene for å tjene penger på boligutvikling i seg selv medvirket til nedlegging eller flytting av industrier: Inntjeningen har ofte vist seg større ved boligbygging enn ved industriproduksjon.