Arbeiderboliger

For å skaffe seg stabil arbeidskraft måtte mange industribedrifter kunne tilby boliger. Fra industrialiseringens første tiår midt på 1800-tallet var dette viktig, slik det også hadde vært det i gruve- og brukssamfunn før det.Industribedriftene så på boligbygging som en viktig oppgave til langt ut på 1960-tallet. I tillegg til lønn og sosiale goder var tilbud om boliger et viktig redskap for å sikre stabil arbeidskraft også i etterkrigstiden. arbeiderboliger.

Brenna i Sagveien 8 med Oslo Museums leilighet

Sagveien 8 hvor Oslo Museum har en arbeiderleilighet som utstilling

Det er ikke bare de enkle boligene som ble reist rundt verkene på 1800-tallet som forteller om arbedierboliger. I industristeder rundt om i landet var det en stor boligbygging sammen med industrireisingen. Også Oslos store bedrifter som NEBB, Tandberg, Spigerverket og Kværner reiste boliger og leiegårder i byen, eller hjalp ansatte å organisere selvbyggerlag og borettslag i og rundt Oslo. Det kunen være alt fra leiegårder til rekkehus, tomannsboliger og eneboliger.