Eksisterende industri

Det er i dag fortsatt en rekke eksisterende industribedrifter i Norge. Næringsmiddelindustri, verkstedindustri og produksjon av både hverdagsvarer og spesialiserte produkter. Selv om tendensen de siste tiår har vært å flytte produksjon til lavkostland, er det fortsatt mange tradisjonelle fabrikker igjen, og stadig nye som dukker opp. Det er til og med eksempler på bedrifter som flytter produksjon tilbake til Norge igjen.