Mandal Castings

Ut fra støpebehovet som oppsto gjennom suksessen til Mandal Motorfabrikks legendariske Marna-motor ble Mandal Støperi etablert. Videreføring av virksomheten lever fortsatt, lenge etter at Marna stengte fabrikken i 1984.

Foto: Fotofabrikken / Mandal Castings<br>Foto: Fotofabrikken / Mandal Castings
Mandal Støperi ble startet i 1950-årene. I 1964 ble driften utvidet i samarbeid med Aker og Mandal Motorfabrikk som produserte Marna-motoren. De tre selskapene gikk sammen om et nytt komandittselskap med samme navn. Det var først og fremst Aker-gruppens økte behov for støperikapasitet som lå bak etter at Aker hadde lagt ned sitt datterselskap Kampen i Oslo. 

I Mandal fant Aker en moderne fabrikk med lokaler fra 1957, som hadde satset på støpegods spesielt tilpasset skipsmotorer med legert og ulegert elektrojern og SG-seigjern som var spesielt tilpasset de tøffe kravene som skipsmotorer satte. Aker valgte også det unge støperiet i Mandal fordi det ble lagt vekt på sabile og gode arbeidsforhold både fysisk og i relasjon mellom ansatte og ledelse, og god rekruttering av yngre fagarbeidere.

I 1969 solgte Aker støperiet til direktøren Ivar Mathisen. Selskapet skiftet navn til Mandal Jern- og Metallstøperi, og fortsatte som leverandør av støpegods til motorfabrikker og andre kunder. På det tidspunktet var det 60 ansatte i selskapet. 

Dette selskapet gikk konkurs i 1987, men gjenoppsto som nytt selskap Mandal Castings etter initiativ fra bl.a. Sjur Atle Sæverud som hadde vært markedssjef ved støperiet i en årrekke, men ute av bedriften i årene før konkursen.

Mandal Castings drev støperivirksomheten videre og etablerte seg som en solid leverandør av avanserte støperiprodukter som deler til skipsmaskiner, industriutstyr, landbruksmaskiner og designprodukter.

I 2014 støpte Mandal Castings kopier av parkbenker på oppdrag fra Teknisk museum, basert på modeller i museets samlinger fra en av Oslos eldre støperibedrifter. Benkene ble plassert i Botanisk Hage i Oslo.

Produksjon av parkbenker var også tidligere et viktig middel for å fylle ordrebøkene for Oslobedrifter som Kværner og Linnekogel, som ellers utmerket seg med mer avanserte produkter. Gjennom kunder som NSB fikk imidlertid parkbenkene vel så stor utbredelse og bruk landet rundt.

Adresse: Støperiveien 15

Kilde: www.mandalcastings.no | Retriever avisarkiv | Håkon With Andersen: Fra det britiske til det amerikanske produksjonsideal