Hydro / Yara

Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstofaktieselskab ble startet i 1905 av Sam Eyde, med svensk, fransk og norsk kapital. Eyde hadde fått med seg professor Kristian Birkeland om å utviklet en metode for å bruke store mengder elektrisk kraft til å utvinne luftas nitrogen og lage kunstgjødsel. Store kraftverk og fabrikker ble bygd i Notodden og Rjukan. Historien om Norsk Hydro er sentral norsk historie, og også industrikulturell verdensarv på UNESCOs verdensarv-liste. Hydros utvikling som et av Norges største industriselskaper er mangfoldig. Fra 2004 ble kunstgjødsel-delen skilt ut i et eget selskap som Yara International. Olje- og gass-delen av Hydro ble overdratt til Statoil. Dagens Hydro produserer kraft og aluminium, mens Yara bærer videre vikingskip-logoen og rollen som en av verdens ledende kunstgjødselprodusenter.

Yaras gassfabrikk (Ingressbilde)

Yaras gassfabrikk, Nyanlegget

Gjødselproduksjon var utgangspunktet for Hydros store virksomhet på Rjukan FabrikkområdetFabrikkområdet. Først i 2003 ble det besluttet at denne virksomheten skulle ut av produksjonen til Hydro til fordel for olje og gassvirksomhet. YARA ble det nye selskapet som ble skilt ut fra Hydro 25. mars 2004. Selskapet har både mineralgjødsel og gass og kjemikalier. I deler av Hydros gamle industrilokaler på Rjukan er det i dag gassvirksomhet.

YARA produserer og markedsfører industrigasser, medisinske gasser og kundetilpassede spesialgasser som selges til store deler av norsk industri som næringsmiddel-, mekanisk-, prosess-, kjemisk- og farmasøytisk industriLG 90 cool boxLG 90 cool box

Selskapet har ca 205 ansatte i gassvirksomheten i Norge. Disse har tilhold i Oslo, Porsgrunn, Bergen, Stavanger, Trondheim og Rjukan. På Rjukan er det idag ca 45 ansatte. Disse jobber med produksjonen som består av:

*Luftgassfabrikken. Her produseres oksygen, nitrogen og argon. Disse er flytende gasser som transporteres ut til kunder i tankbiler av Øverland Transport. FabrikkenFabrikken

*Fyllestasjon for industrigasser. Her fylles rene gasser og enkle blandinger på flasker.

*Revisjonsverkstedet. Her revideres gassflasker. Dette innebærer trykktesting av flaskene, ventiler sjekkes og byttes. Eventuelt omlakkeres flaskene når det er behov for det.

*Fylling av spesialgasser/laboratorium. Her lages avanserte gassblandinger som er spesialtilpasset kunden.

Tidligere eksisterte det 5 fyllestasjoner for gassflasker. Idag er det 2 stykker hvorav 1 på Rjukan og 1 i Groruddalen i Oslo.

Grunnlagt: 1905 (2004)

Antall ansatte: 45 (2006)

Adresse: Hydro området

Kilde: Kilder; - YARA, - Einar Lie; Oljerikdommer og internasjonal ekspansjon.Foto;-YARAs logo; Er en videreføring av Hydros gamle logo fra 1972 av designgruppen Anisdahl Christensen. YARAs logo ble redesignet i 2004 av GRID med enkelte endringer som større skjold, mørkere blåfarve og avrundede hjørner. Øvrige foto; av Svein Ericsson, YARA