Christiansen H & Co.

christiansen (Ingressbilde)

Foto: Håkon Bergseth/Norsk Teknisk Museum

Galvanisering

Adresse: Sagveien 23

Kilde: Oslo Adressebok 1957-1958