Johs. Warhuus & Co. A/S

Firmaet var en direkte fortsettelse av firmaet Kart- og Litograferingskontoret. Firmaet drev litografisk trykkeri og grafisk anstalt. Ved siden av trykkerivirksomheten drev selskapet papirhandel. Firmaet spesialiserte seg på etiketter, aksjebrev og alminnelige trykksaker.

Grunnlagt: 1920

Antall ansatte: 20 (1938)

Adresse: Hausmannsgt. 6

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957