W. Hagfors Snekkerifabrik

Firmaet produserte først og fremst dører, vinduer og bygningsinnredninger. Etter 2. verdenkrig bygget firmaet ny fabrikk i Gladengveien 1.

Grunnlagt: 1920

Antall ansatte: 40 (1956)

Adresse: Gladengvn. 1

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957