Aerosol Fylling A/s

Firmaet drev med kjemisk teknisk produksjon for industri og transportvesen, produksjon av rensemidler samt trykkfylling av bokser og flasker for kjemisk-teknisk industri.

Adresse: Maridalsvn 87

Kilde: Oslo Adressebok 1957-1958