Axo Kjemiske Fabrikk, Alf Claussen

Virksomheten omfattet produksjon av teknisk-kjrmiske produkter: rensemidler, rustfjernemidler og lakkfjernemidler. Firmaet drev også import av celluloselakker for industrien.

Et. 1933, Produksjon av rensemidler, rustfjernemidler, lakkfjernemidler og celluloselakker.

Grunnlagt: 1931

Adresse: Gladengvn. 14

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957