Jernløkken Mekanisk Verksted

Verkstedet fremstilte tannhjul, gear, løfteinnretninger for anoder for aluminiumsindustrien og spesialmaskiner for forskjellige formål.

Adressen er den samme som Kjelsås Bruk / Mustad, senere også Teknisk museum.

I Norsk Lysningsblad nr 70 1966 meldes det at firmaet Jernløkken Mekaniske Verksted, Wilhelm Mustad jr., Ødun Nyquist, er oppløst og bes slettet av registeret. Wilhelm W. Mustad og R.Ø.Nyquist signerer kunngjøringen.

Grunnlagt: 1949

Antall ansatte: 35 (1956)

Adresse: Kjelsåsveien 141/143

Kilde: Oslo Adressebok 1955/Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957 | norsk lysningsblad