Aluminium Foredling A/S

Virksomheten omfattet eloksering og farging av aluminium og produksjon av aluminiumsartikler.

Eloksering og farging av aluminium og produksjon av aluminiumartikler. Firmaet haddet et datterselskap Elospol A/S som produserte elektroløftemagneter og magnetspoler, hovedsakelig for eksport. Fabrikklolaler på 400 kvm. (Samme sted hvor det senere ble lager for Lilleborg, rett nord for bentsebrua?)

Grunnlagt: 1937

Adresse: Bentsebrugt 15/17

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957