Nera A/S

Firmaet ble opprettet i 1919 som Norsk Telefunken Radioaktieselskap. Selskapet skiftet navn til Nera etter 2. verdenskrig. Produktene var høyteknologisk telekommunikasjonsutstyr, og eierskap og bedriftsstruktur skiftet hyppig gjennom hele historien. Bedriften var per 2010 et heleid datterselskap av Eltek ASA under navnet Nera Networks med en ny fabrikk i Slovakia - og stadig hovedkontor i Bergen.

Fabrikken på Bislet i 1957Fabrikken på Bislet i 1957Opprettet 1919, produksjon og salg av elektronisk utstyr samt gramnmofonplater. Direkte videreføring av Norsk Telefunken Radioaktieselskap. (Reetablert i 1946 som Nera. Beslaglagt fiendtlig eiendom?) Eies 80% av Bergen Industri-investering A/S og 20% av Staten. Nera Bergen er ren produksjonsavdeling, med radiolinjeutstyr og skipsradar som spesialitet. I Oslo produseres skipsradioutstyr, peileappatrater, kringkastingsutstyr og VHF mobilt radioutstyr. 3600 kvm. produksjonslokaler.

Grunnlagt: 1919

Antall ansatte: 200 (1956)

Adresse: Pilestredet 75c

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957