Toron A/S

Firmaet produserte asfaltemulsjoner og tjæreprodukter.

Adresse: Sandakervn 110

Kilde: Oslo Adressebok 1957-1958