Otto Stenersens Bogtrykkeri

Grunnlagt: 1906

Antall ansatte: 20 (1956)

Adresse: Hausmannsgt. 6

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957