Kristiania Brødfabrik A/S

Fabrikken ble grunnlagt 1919 for å starte brødbaking "fabrikkmessig, under full teknisk kontroll og bygd på vitenskapelige prinsipper". Kapasiteten var på 25000 brød pr. skift (8t). Produksjonen startet 7. August 1920. Fabrikken hadde 6000 kvm til disposisjon i Rosenborg-komplekset.

brod2 (Ingressbilde)

Kristiania Brødfabrikk i 1951, Foto: Oslo Byarkiv

Kristiania Brødfabrikk ble etter hvert overtatt av sin primærleverandør av råvarer, Bjølsen Valsemølle, og inngikk som et datterselskap i denne. I 1982 ble anlegget totalskadd i brann, men bygd opp igjen med nytt produksjonsutstyr og utvidet kapasitet. På det meste ble det produsert 70 000 brød i døgnet, med hovedvekt på loff og kneipp.

Kapasiteten i brødfabrikkene steg generelt på 1980-tallet, og det ble overproduksjon av brød. Samtidig gikk dagligvarene inn i stadig færre og større kjeder som gjorde produsentene sårbare. Brødfabrikken tapte 25% av omsetningen på en enkelt kontrakt i 1991, og fabrikken gikk med stort underskudd. Til tross for halvering av bemanningen besluttet styret å legge ned fabrikken. I januar 1992 ble de siste brødene produsert, og de siste 30 ansatte i Norabakken ble sagt opp.

Grunnlagt: 1919

Antall ansatte: 130 (1939)

Adresse: Pilestredet 75c

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957