Bakerier og konditorier

Tradisjonelt håndverksbedrifter, men i løpet av 1900-årene fikk de fleste bedriftene også industrielle preg, med maskinering og automatisering innen særlig brødproduksjon, iskremproduksjon og andre massevarer. Samarbeid om samling av produksjon i større anlegg var et annet preg som brakte bransjen i industriell retning.